Sildymas
Sildymas

Techninė informacija

PLEN elektrinių ir magnetinių laukų matavimų ataskaita

 

  • Matavimų data: 2010-05-19
  • Prietaisas: Pramoninio dažnio lauko stiprio matuoklis PZ-50
  • Prietaisas: Elektrinio komponento matavimo daviklis EZ-50 Nr. 286
  • Prietaisas: Magnetinio komponento matavimo daviklis NZ-50 Nr. 286

 

Matavimų rezultatai:

PLEN

E   kV/m

H    A/m

Paviršiuje

1,24

0,76

0,5 m nuo paviršiaus

0,07

0,13

1 m nuo paviršiaus

0,01

0,04


E – elektrinio lauko stipris kV/m

H – magnetinio lauko stipris A/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sildymas