Sildymas
Sildymas

Bangų ilgiai

Techninių priemonių elementų bei šilumos perdavimo procese dalyvaujančių elementų šiluminio spinduliavimo bangų ilgiai

Elemento pavadinimas

Maksimali temperatūra, t°C max

Bangos ilgis λ, μm

Konvekcinis radiatorius, konvektorius, vandeninio šildymo sistemos vamzdis

+90°

7,9

Infraraudonųjų spindulių šildymo plėvelė

+50°

9,0

Žmogaus kūnas

+36,6°

9,35

Kambario lubos, kai oro tо žmogaus kvėpavimo lygyje yra +22°С

+30°

9,48

Kambario siena

+22°

9,7

PLEN spinduliavimas – tai ilgųjų bangų infraraudonojo diapazono šiluminis spinduliavimas, kurio bangos ilgis yra artimas žmogaus kūno spinduliavimo diapazonui:  PLEN – 9 μm, žmogaus kūno – 9,35 μm.