Sildymas
Sildymas

Šildymo sąnaudos pagal patalpų energines klases

 

Patalpų energinių klasių palyginimas energijos sąnaudų pastato šildymui atžvilgiu

Vidutinės sąnaudos

Pagal STR 2.01.09:2012 “Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas” pastatai pagal šildyti suvartojamą energijos kiekį skirstomi į tam tikras naudingumo klases.

Daugiau informacijos apie pastatų energinio naudingumo klases: https://klaira.lt/naujienos/