Sildymas
Sildymas

Kokią šildymo galią suvartoja Jūsų būstas?

Pagal STR 2.01.09:2012 “Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas” pastatai pagal šildyti suvartojamą energijos kiekį skirstomi į tam tikras naudingumo klases.

Pastatų naudingumo klasės

Lentelės paskutiniame stulpelyje nurodoma šildymo galia pastato ploto vienetui (m2).

Nuo 2012 m. vasario 1 d. Lietuvoje pastatams galioja toks pat žymėjimas, kaip ir elektroniniams buitiniams prietaisams: G, F, E, D, C, B, A, A+, A++.Šiuo metu, pagal galiojančius įstatymus, visi naujai statomi pastatai turi būti ne žemesnės nei C energinės klasės. Pagal ES 2010/12/31 direktyvą nuo 2020 m. visi pastatai turės būti A++ energinės klasės, tai nuo 2014 m. – B klasės, nuo 2016 m. – A, nuo 2018 m. – A+ energinės klasės.

Siekiant aukštesnės pastato energinės klasės, kyla ir reikalavimai. Pastatams, atitinkantiems A ir A+ klases, reikalaujama priverstinio vėdinimo sistema ir sandarumas, A++ klasei reikalaujama papildomai ir tam tikra energijos dalis, gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Comments are closed.